Vijver, bos

KORNEEL ASCHMAN ERFGOEDADVIES

Korneel Aschman ondersteunt eigenaars en beheerders van groen erfgoed bij instandhouding en herstel van deze historische, vaak rijksmonumentale objecten. Zie voor meer informatie het portfolio en mijn bio.

Historisch tuinonderzoek
Tuinhistorisch onderzoek en waardestelling

Het onderzoek brengt de historische ontwikkeling van een groen-erfgoedobject samenhangend in beeld.

De waardestelling legt de tuinhistorische betekenis van het object vast en is de basis voor een gefundeerde toekomstvisie.

Rondleiding
Beheer- en herstelplannen

Hierin worden op basis van de toekomstvisie de gestructureerde revitalisatie en duurzaam behoud van de historische aanleg gedetailleerd uitgewerkt.

Kwaliteitsimpuls Zocherparkenm
Begeleiding uitvoering

Een herstelplan slaagt door de kwaliteit van de uitvoering. De kwaliteitsbewaking omvat onder meer selectie van aannemer en begeleiding van de werkzaamheden.

Kasteel Oud Poelgeest, herstelplan